Home Tags Giao dịch Fixed Time là gì

Tag: giao dịch Fixed Time là gì

Fixed Time Trade một hình thức giao dịch với mốc thời gian cố định do chính bạn thiết lập trước. Để chiến thắng trong các giao dịch Fixed Time, bạn phải dự đoán chính xác giá sẽ tăng hoặc giảm (UP hoặc DOWN) tại mốc thời gian cố định này. Dự đoán đúng, bạn kiếm được tiền. Ngược lại, Sai bạn mất tiền.

Hãy nhớ: để kiếm được tiền bạn cần phải chính xác cả về thời gian và xu hướng giá.

Về bản chất: Fixed Time Trade là 1 dạng hợp đồng tài chính. Được thoả thuận về lợi nhuận và rủi ro trước khi mở hợp đồng. Bạn có thể chủ động chọn thời gian hết hạn cho hợp đồng này. Và kết quả sẽ xảy ra khi hợp đồng kết thúc.