Home تحصیلات نشانگر

نشانگر

“تمام تحرکات قیمت در گذشته در آینده نیز تکرار خواهد شد.” این کلاسیک ترین گفته چارلز داو است – پدر تحلیل فنی. و به همین دلیل ، شاخص های فنی در خدمت تجزیه و تحلیل و پیش بینی قیمت ها بر اساس گذشته بودند.

این بخش ضروری بازرگانان است. این اصل تجزیه و تحلیل فنی است. این به عنوان Lodestar برای شما کار می کند تا استراتژی های تجاری موثر ایجاد کنید.

How to Trade Blog بسیاری از شاخص های مهم مورد استفاده در تجزیه و تحلیل قیمت را ذکر می کند. برخی از موارد خاص که باید آنها را درک کرده و آنها را به خوبی درک کنید:

  • روند
  • SMA
  • MACD
  • RSI (شاخص مقاومت نسبی)
  • تصادفی
  • گروه بولینگر

ساخت استراتژی با ترکیب بسیاری از شاخص ها با هم کاملاً امکان پذیر است. یا از آنها با چند الگوی شمعدان قابل اعتماد استفاده کنید.