تحلیل بنیادی در تجارت فارکس چیست؟

1
در این مقاله ، ما با مدرسه تحلیل بنیادی آشنا می شویم. این یکی از روش های معاملاتی در فارکس در مورد اخبار و داده های اقتصادی است.