Miễn trừ trách nhiệm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, chiến thuật, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư.

Các nhà đầu tư không nên dựa vào Website để thay thế cho việc nghiên cứu thị trường độc lập trước khi đưa ra các quyết định giao dịch trong thị trường thực tế của mình. Các ý kiến, dữ liệu thị trường, khuyến nghị hoặc bất kỳ nội dung nào khác có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

How To Trade Blog sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy.

Chúng tôi không khuyên bạn nên sử dụng phân tích kỹ thuật như là một phương tiện duy nhất của các quyết định giao dịch. Tất cả các chiến thuật, cách quyết định vào lệnh, những chia sẻ về thị trường đến từ kinh nghiệm giao dịch cá nhân. Và chúng tôi không đảm bảo rằng việc bạn áp dụng những kinh nghiệm này chắc chắn sẽ thành công trong đầu tư tài chính.

Tiền là của bạn. Hãy sử dụng nó một cách thông minh. Và tự chịu trách nhiệm dựa trên những quyết định của mình.