Home Công cụ tính Lot Forex, Vàng, BTC Chuẩn

5 điều cần nhớ để trở thành Traders có lợi nhuận:

  1. Rủi ro cho mỗi lệnh dừng lỗ chỉ 1 hoặc 2% tài khoản
  2. Đặt rủi ro cho mỗi lệnh như nhau, bất kể bạn nghĩ rằng lệnh đó có chắc chắn đến đâu ( VD: mọi lệnh đều chỉ 1% )
  3. Không vì thua nhiều hay thắng nhiều mà phá vỡ nguyên tắc.
  4. Không nhồi lệnh hay vào lệnh mới khi lệnh cũ chưa đưa được stoploss về hòa vốn.
  5. Di chuyển điểm stoploss khi lệnh đã lãi 1:1 hoặc keylevel đã hình thành để bảo toàn vốn hoặc một phần lợi nhuận dù không đạt target