Home Olymp Trade

Olymp Trade

Olymp Trade là một sàn đầu tư tài chính Online, hỗ trợ nền tảng giao dịch Fixed Time Trade. Cách thức hoạt động của Olymp Trade dựa trên biến động giá các loại tài sản như: Các cặp tiền tệ (EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD…), các đồng Coin (Bitcoin, ETH, Ripple…), các loại hàng hoá (Vàng, Bạc, Dầu…) và các chỉ số chứng khoán (Dow Jones, Nikkei 225, S&P 500…).

Fixed Time Trade là một hình thức giao dịch với mốc thời gian cố định do chính bạn thiết lập trước. Để chiến thắng trong các giao dịch Fixed Time, bạn phải dự đoán chính xác giá sẽ tăng hoặc giảm (UP hoặc DOWN) tại mốc thời gian cố định này. Dự đoán đúng, bạn kiếm được tiền. Ngược lại, Sai bạn mất tiền.

Hãy nhớ: để kiếm được tiền bạn cần phải chính xác cả về thời gian và xu hướng giá.